Web Sitemize Hoşgeldiniz 0.312 480 22 30

Ankara evden eve nakliyat sektöründe hizmet vereceklerini vaat eden verimsiz, kaliteden yoksun firmaların varlıklarını sürdürmeye çalışmalarının bir tek sonucu vardır: Verdiği kaliteli hizmetin tüm gereklerini yerine getiren firmalar karşısında üstünlüklerini kaybederek piyasadan silinmektedirler.

Ankara nakliyat sektöründe, çalışanlarını geleneksel hizmet anlayışı çizgisinden çıkartmayan, yavaş düşünen ve yaratıcı olmayan firmaların başarılı olma şansları yoktur. Çankaya Nakliyat’ın da kendine haklı yer edindiği ve Ankara evden eve nakliyat firmalarının olduğu modern hizmet anlayışında, geleneksel davranışlar ve anlayışlar hızla bilinçli tüketiciler tarafından tercih kapsamı dışına çıkarılmaktadır.


Çankaya Nakliyat , sunduğu hizmetlere ve müşterilerine olan bağlılığı ile Ankara evden eve nakliyat sektöründe var olan diğer firmalardan ayrılarak depolama, sigortalama, demonte-monte, paketleme ve ofis-büro taşımacılığı hizmetleriyle özel bir firma haline gelmiştir.


Çankaya nakliyat, Ankara evden eve  sektöründe kaliteli hizmet anlayışına büyük yatırımlar yaparak bu konuda saygın yerlere gelmeyi yeğlemiştir…
Çankaya nakliyat, kaliteli hizmet anlayışını: Evden eve nakliyat  Ankara sektörüne fayda sağlayabilecek yaklaşımları, yüksek performansı, güvenirliliği, iletişimi ve hizmet sonrası memnuniyeti de ön planda tutarak sürdürmektedir.

ANKARA EVDEN EVE NAKLİYAT SEKTÖRÜNÜN HİZMET STATÜSÜNÜ

GELİŞTİRMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

ÇALIŞMALARIMIZIN NİHAİ HEDEFİDİR.

—-   GÜNCEL EVDEN EVE NAKLİYAT MAKALELERİ —-

Ankara evden eve taşımacılık Makaleleri 05.06.2010

Vagon Tanımlamaları:

•    Ağır Vagon ve Araç: Darası ile içindeki yükün toplamı (80) ton ve daha fazla olan çeken ve çekilen araçları ifade eder.

•    Gabari Taşkını Yüklü Vagon: Yükü herhangi bir tarafından yük gabarisini aşmış vagonları ifade eder.

•    Çok Dingilli Vagon: Sekiz ve daha fazla dingilli vagonları ifade eder.

•    Dökme Eşya Yüklü Vagon: Ambalajsız olarak açık vagonlara yüklenmiş ve dökülerek, uçarak, koku yayarak ve benzeri durumlarda yolcuların, halkın veya çalışanların zarar görme sine neden olabilecek eşya yüklü vagonları ifade eder.

•    Vagon Sahibi: Diğer şahıslara ait vagonu; mülkiyet, kiralama ve sair hukuki sebeplerle elinde bulunduran ve TCDD ile bu Yönerge gereğince işletme sözleşmesi imzalayan yerli / yabancı özel veya tüzel şahısları ifade eder.

•    Emniyet Vagonu:

Ağır vagonların şevki için, bu vagonlarla lokomotife bağlı furgon veya yolcu vagonları arasına verilen, daraları en az 10.000 kg olan ve patlayıcı, parlayıcı, uzun ve dökme eşya yüklü olmayan brüt ağırlığı 80 tondan az olan vagonu,

Patlayıcı, parlayıcı madde yüklü vagonların şevki için, bu vagonlarla yolcu vagonlarını ve lokomotifi veya bu vagonları bir birlerinden ayırmak amacıyla verilen ve parlayıcı, patlayıcı madde yüklü olmayan vagonları,

Yolcu bulunan vagonlar ile lokomotif arasına yolcuların emniyeti için verilen ve patlayıcı, parlayıcı madde yüklü veya ağır olmayan ve yolcu bindirilmeyen vagonları veya furgonu,

Vagon döşemesini belirli ölçülerde aşan uzun eşya yüklü vagonlarla yolcu vagonlarının veya birbirlerinin arasına verilen dolu veya boş vagonları ifade eder.

Diğer Tanımlar:

İstasyon:Trafikle ilgili hizmetlerin görüldüğü, yolcu ve/veya eşya taşımasını yapmaya yaray an demiryolu ve tesislerinin bulunduğu işyerleridir.

Terminal İstasyonları: Sistemin başlangıç ve bitimlerinde uç terminal istasyonları, bunların arasında da ara terminal istasyonları bulunur.

İltisak hattı: Gerek istasyon dâhilindeki hatlardan, gerekse ana hattan ayrılmak suretiyle gerçek ve tüzel şahıs arazilerine yapılmış demiryolu ve tesisleri ifade eder.

Güncel Ankara  nakliyat makaleleri 07.04.2010

Ankara evden eve nakliyat sektöründe kullanılan terimler;

Faal Araç: Evden eve taşınmalarda kullanılan araçlardır.
Tamirlik Araç: Her hangi bir sebeble arızalanıp taşımalarda kullanılmayan araçtır.
Araç Parkı: Her ne durumda olursa olsun bütün araçların bir işyeri ya da bölgedeki mevcuttur.
Ton Km: Bir ton yükün bir kilometre mesafeye taşınması ile elde edilen işletme hizmeti birimidir.
Loko-Km: Bir lokonun bir kilometre mesafeye taşınması ile elde edilen trafik hizmeti birimidir.

Güncel Ankara evden eve nakliyat makaleleri 20.04.2010

Nakliyat Ankara İşbirliği Örgütü’ne (OSJD) üye ülkelerin Ankara evden eve eşya taşımacılığında kullandıkları geçerli belge SMGS Belgesi’dir. Son dönemde OSJD üyesi ülkelerin bir bölümünün Avrupa Birliği’ne katılmaları sonucunda evden eve taşıma belgeleri konusunda da gelişmeler yaşanmaktadır. Doğu Bloku’nun çözülmesi ile birlikte Doğu ve Batı coğrafyasında yer alan ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemlerinde engellerin ortadan kaldırılması gündeme gelmiştir. Evden eve nakliye ile gerçekleştirilen ticaretin hızlandırılması, mevzuatın basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması amacıyla OTIF ve OSJD örgütleri “CIM/SMGS Belgesi” üzerinde mutabakat sağlamıştır.

Güncel Ankara nakliyat makaleleri 05.06.2010

Ankara evden eve nakliye dışındaki ülke mahkemelerinde dava açılamaz. Bir dava, yetkili olan bir mahkemede görülmekte ise veya böyle bir mahkeme tarafından taleplerle ilgili olarak karar verilmiş ise, aynı nedenlerle aynı taraflar arasında yeni bir dava açılamaz. Ancak ilk davanın açıldığı ülkedeki mahkemenin kararı, yeni davanın açıldığı ülkede yerine getirilemiyorsa, bu hüküm uygulanmaz. CMR Anlaşması’na taraf bir ülke mahkemesinin dava ile ilgili olarak verdiği karar, o ülkede yerine getirilebiliyor ise; ilgili ülkedeki formaliteler tamamlanır tamamlanmaz, diğer akit ülkelerin her birinde de yerine getirilebilir sayılacaktır. Bu formaliteler davanın yeniden görülmesine olanak sağlamaz, verilen kararlara ve mahkeme emriyle yapılan ödemelere uygulanır. Bu anlaşma gereğince taşımalardan doğan davalarda, akit ülkelerde oturan veya iş yerleri bu ülkelerde olan akit ülke vatandaşlarından giderlere karşılık teminat istenemez.10

Ankara Nakliye anlaşması gereğince yapılan taşımalardan doğacak davaların bir yıl içinde açılması gerekir. Ancak bilerek kötü hareket veya mahkeme tarafından bilerek kötü hareket olarak kabu: edilen kusurlarda bu süre üç yıldır ve şu tarihlerde başlar;

•    Teslimde kısmi kayıp, hasar veya gecikmelerde, teslim tarihinden itibaren,

•    Tam kayıplarda, kararlaştırılan zaman süresi bitiminden 30 gün sonra; kararlaştırılmış zaman süresi yoksa, yükün taşıyıcı tarafından teslim alınmasından sonraki 60. günde,

•    Bütün diğer durumlarda, taşıma anlaşmalarının akdedildiği tarihlerden üç ay sonra. (Sürenin başladığı gün sayılmaz.)

Yazılı bir talep, taşıyıcı bunu yazılı bildiri ile geri çevirip, ona ilişkin belgeleri de iade edinceye kadar süreyi erteletir. Ankara evden eve taşımacılık talebin bir kısmı kabul edildiği takdirde bu süre yeniden işlemeye başlar.

Sürenin uzatılması davaya bakan mahkemenin kararına göre düzenlenir. Bu karar aynı zamanda yeniden dava açma hakkını da düzenler.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

profosyonel ev nakli

Ankara nakliye ile profosyonel ev nakli :

Ankara nakliyat firmamız yılların getirmiş olduğu tecrübe ile evden eve eşya taşımacılığında hizmet vermektedir.Sadece Ankara genelinde değil tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.Evden eve nakliyat firmamız 2006 yılından bu yana evden eve nakliyat sektöründe hizmet vermekte vermiş olduğu hizmetlerden olumlu sonuçlar alarak müşteri yelpazesini her geçen gün geliştirmektedir.Ankara nakliyat firmamız evden eve , ofis taşımacılığı gibi bir çok alanda hizmet vermekte ve bunun için özel yetki belgesi bulunmaktadır.Yetki belgesi nakliyat firmalarının eşya taşıyabilmek amacı ulaştırma bakanlığı tarafından aldıkları bir izin belgesidir.Bu izin belgesine dayanarak tüm Türkiye de eşya taşımacılıpı yapılmaktadır.Evden eve ve şehirler arası nakliyat yapan Ankara nakliyat firmamızda öncelikli hedefimiz tamamen müşterilerimize iyi bir hizmet vermek ve bunun yanı sıra müşterilerimize özel olarak taşınmalarında destek olmaktadır.Evden eve nakliyatın stresli ortamından müşterilerimizi uzaklaştırark onların yeni yuvalarına gayet sakin ve huzurlu olarak yerleşmelerini sağlamaktayız.Evden eve nakliyat işlemleri müşterilerin daha güvenli huzurlu bir ortamda ev taşımaları için hizmet vermekte olan Ankara evden eve nakliyat firmamızda kendi maaşlı personeli haricinde hiç kimse çalışmamaktadır.Bu çalışmalar dogrultusunda özel olarak çalışan personelimiz vardır.Nakliyat firmalarımız çalışanlar açısından Ankara Evden Eve Nakliyat firmamız vermiş oldukları hizmet bakımından uzun yılların deneyimi, uzman kadro ve titiz işçilik ile siz degerli müşterilerimize hizmet vermek ve ne önemli hizmet anlayışından gelen kaliteyle sunmaktayız. Ankara Evden Eve Nakliyat firmamız genel olarak nakliyat firmaları arasında profesyonel hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyetini en iyi şekilde yakamaka ve uzman bir taşımacılık sağlam bir yer edinmiş bulunan firmamız, sizlerin de Evden Eve Nakliyat konusundaki taleplerini karşılamaktan memnuniyet duyacaktır.
Yeni vaya antika eşyalarınız ve hassas malzeme taşımaya uygun olarak tasarlanmış tam donanımlı ve kapalı çelik kasalı Evden Eve Nakliyat araçları ile eşyanalırınız temiz ve titiz
bir ortamda kesinlikle eşyalarınızın zarar gelmesini önlemeye yönelik hasarsız sağlıklı bir taşımacılık yapılmasını sağlayacaktır.Bu araçların en önemli özelliği dışarıdan gelecek darbelere karşı içerideki eşyaları korumak için özel olarak dizayn edilen bu kapalı çelik kasalar her müşteriye özel olarak sunulmaktadır. malzeme türüne göre farklılaşan ambalaj malzemelerimiz ile tüm ev ve büro eşyalarınız, uzman kadromuz tarafından en iyi şekilde taşıma işlemleri yapılacaktır.
Firmamızca sunulan Nakliyat hizmetleri, firmamızın kendi araçlarıyla ve deneyimi uzun yıllara dayanan uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.
Evden eve nakliyat sektöründe temiz ve titiz çalışma ortamının sağlandığı Ankara evden eve nakliyat firmamız bu konuda alanında uzman kişiler ile çalışmakta ve herhangi bir sorun ile ksinlikle karşılaşmamaktadır.Bunların yanı sıra kişiye özel hizmet veren Ankara evden eve nakliyat firmamız her türlü büro ve ofis malzemesi taşımacılığıda yapmaktadır.Bu taşıma işlemleri her zaman standartlara uygun olarak yapıldığı için özel taşımacılık hizmetlerindende standartlar önemli bir yer tutmaktadır.
Evden eve nakliyat işlemleri kişileirn yapısına göre değişiklik ve müşterilerin beklentilerine göre farklılık göstermektedir.Evden eve nakliyat işlemlerinde müşterilerin evinde bulunan eşyalar sürekli olarak temiz ve titiz bir şekilde paketlenmesi bu paketlemenin yanı sıra iyi bir şekilde toplarnması gerekir.Bu paketleme ve eşyaları toplama işlemleri özel olarak başa düştügü için firma çalışanları eşyaların toplanması işlemini en iyi şekilde yaparlar. Nakliyat firmaları gelecekte de müşterileri ile çalışmak için kusursuz hizmet verme gayesinde iken nakliyatçılar günü kurtararak yarın yeni müşteri bulma gayesi içerisindedirler.
Nakliyat firmaları tamamen bu konularda uzmanlaşmış ve haftanın her günü sadece evden eve nakliyat yapan firmalar peki kamyoncular kim… kamyoncular ise her türlü eşyayı taşıyan kesinlikle kendine ait ekipleri olmayan ve pazardan toplama elemanlar ile çakışan kişiler.Bu kişilerin evinize geliş amaçları dahi belli değildir. Yapılacak olan yöntem gelen kamyona taşıtmaksa eğer sorunlar yeni başlıyor demektir.Çünkü adamlar gelir gelmez yemek isteyecek bunun yanı sıra işin zor olduğunu düşündükleri taktirde ekstra para isteyecek bunların yanı sıra işi bırakıp girme ihtimalleri bile olacaktır.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Çankaya Nakliyat Sigortalı Taşımacılık


Çankaya Evden Eve Nakliyat Ltd. Şti. Ankara Taşımacılık ve Nakliye Şirketi olarak eşyalarınız sizin için değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle Çankaya Evden Eve Nakliyat Ltd. Şti. Ankara Taşımacılık ve Nakliye Şirketi
sizlere güvence sağlamak için eşyalarınız sigortalatıp taşımaktayız. Nakliyat sektöründe eşyalarınız taşınırken hiç hasarsız bir şekilde nakliyesinin yapılmasını sağlamaktayız. Ancak kaza veyahut başka bir durumda oluşacak en küçük hasarlarda sizin kaybınızı en aza indirerek güvenceli nakliye hizmeti vermekteyiz.
Oluşacak her türlü hasarlarda Çankaya Evden Eve Nakliyat Ltd. Şti. Ankara Taşımacılık ve Nakliye Şirketi olarak sigorta çerçevesinde kayıplarınız ödenmektedir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

çankaya nakliyat

Çankaya evden eve nakliyat ltd Şti Ankara’da faaliyet göstermektedir.Şirketimiz geniş araç parkuru kaliteli malzeme seçimi ve konusunda profosyonel işçi kadrosu ile siz değerli müşterilerine 15 yıldır hizmet vermektedir.Konusunda göstermiş oldugu hasasiyet sonucu şirketimiz siz değerli halkımızın tevecühleri kazanmış müşteri referanlasrı sayesinde gün ve gün büyüme göstermiştir.

Evden eve taşımacılık gibi hasas bir konuda sizleri hiç bir zaman yarı yolda bırakmamış söz verdiği gün ve saatde siz değerli müşterileriniz hizmetinde yer almıştır .Şirket olarak bir yuva taşıdıgımız her zaman farkında olmanın verdiği titizlikle eşyalarınızı güven içinde transfer ettik , sizlerde yuvanızı profosyonel bir kadroya emanet etmek istediğinizde şirketimiz her zaman yanıbaşınızda olacaktır.Unutmayın eşya transferi çok büyük deneyim , birikim ve profosyonellik gerektirir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın